• บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  500/9 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ตำบลตาสิทธิ์

  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย

  เบอร์โทรศัพท์ : (66-38) 953400

  เบอร์แฟกซ์ : (66-38) 950-019

 • บริษัทไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด

  206 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา

  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

  เบอร์โทรศัพท์ : (66-38) 490 580-85

  เบอร์แฟกซ์ : (66-38) 493 665

 • บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด

  700/409 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬอ

  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ประเทศไทย

  เบอร์โทรศัพท์ : (66-38)45-4390-95

  เบอร์แฟกซ์ : (66-38) 493 665

 • บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  206/1 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา

  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

  เบอร์โทรศัพท์ : (66-38) 490 580-85

  เบอร์แฟกซ์ : (66-38) 493 665